صنابع بسته بندی BTM

BTM Packaging Industries

Contact us

Contact form

Hours of work

12:22 am
2024/02/22
Saturday 08:00 - 17:00
Sunday 08:00 - 17:00
Monday 08:00 - 17:00
Tuesday 08:00 - 17:00
Wednesday 08:00 - 17:00
Thursday 08:00 - 13:00
Friday Close

The office is closed. We are not available at this time.

Our location on Google Map

Follow us on
Instagram

ما را در اینستاگرام دنبال کنید تا از پیشنهادات ما آگاه شوید و نکات زیادی در مورد بسته‌بندی‌های طلقی به دست آورید!