جعبه ۶ ضلعی ترکیبی

IMAGE_2019-02-04_144854 جعبه ۶ ضلعی ترکیبی

این جعبه ۶ ضلعی ترکیبی از طلق و مقوا درجه ۱ میباشد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در تما باشید. About_BTM جعبه ۶ ضلعی ترکیبی