صنابع بسته بندی BTM

صنایع بسته‌بندی BTM

سفارش بسته بندی

خواهشمند است جهت دریافت اطلاعات دقیق از قیمت و زمان تحویل جعبه ها، فرم زیر را تکمیل نمایید.

پس از تکمیل این فرم و ارسال آن، پیش فاکتور خرید اقلام درخواستی برای شما ارسال خواهد شد. در صورت تایید پیش‌فاکتور و انجام کلیه ی توافق‌ها فاکتور اصلی ارسال خواهد شد.

نظر به اینکه، بررسی هر سفارش فقط یک بار امکان‌پذیر می باشد، اطلاعات درخواستی جداول را به صورت دقیق و کامل تکمیل نمایید. هر گونه اطلاعات دیگری که در جدول درخواست نشده، ولی ارائه ی آن برای دریافت قیمت دقیق تر لازم است، در این فرم و در قسمت «اطلاعات بیشتر» قید نمایید.

چنانچه عکس و الگویی از جعبه ی درخواستی در نظر دارید لطفا ضمیمه نمایید.

اگر طرح یا چاپ خاصی روی جعبه لازم است، لطفا طرح مورد نظر را با الگوی آن ضمیمه نمایید.

فرم ثبت سفارش