صنابع بسته بندی BTM

صنایع بسته‌بندی BTM

سفارش بسته بندی

خواهشمند است جهت دریافت اطلاعات دقیق از قیمت و زمان تحویل جعبه ها، فرم زیر را تکمیل نمایید.

پس از تکمیل این فرم و ارسال آن، پیش فاکتور خرید اقلام درخواستی برای شما ارسال خواهد شد. در صورت تایید پیش‌فاکتور و انجام کلیه ی توافق‌ها فاکتور اصلی ارسال خواهد شد.

نظر به اینکه، بررسی هر سفارش فقط یک بار امکان‌پذیر می باشد، اطلاعات درخواستی جداول را به صورت دقیق و کامل تکمیل نمایید. هر گونه اطلاعات دیگری که در جدول درخواست نشده، ولی ارائه ی آن برای دریافت قیمت دقیق تر لازم است، در این فرم و در قسمت «اطلاعات بیشتر» قید نمایید.

چنانچه عکس و الگویی از جعبه ی درخواستی در نظر دارید لطفا ضمیمه نمایید.

اگر طرح یا چاپ خاصی روی جعبه لازم است، لطفا طرح مورد نظر را با الگوی آن ضمیمه نمایید.

فرم ثبت سفارش

Follow us on
Instagram

ما را در اینستاگرام دنبال کنید تا از پیشنهادات ما آگاه شوید و نکات زیادی در مورد بسته‌بندی‌های طلقی به دست آورید!